دسته‌بندی نشده

آموزش طراحی صدای پد با سینتی سایزر سروم

آموزش طراحی صدای پد با سینتی سایزر سروم

در این قسمت از آموزش با طراحی صدای پد در سینتی سایزر سروم آشنا میشیم و با یک نمونه عملی با مراحل ساخت یک پد کاملا آشنا میشیم